Historisk arkiv

Historisk arkiv

Varsler uanmeldte tilsyn i helsesektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

På et møte med Arbeidstilsynet 8. mars ble arbeidsministeren orientert om etatens strategi og prioriteringer. – Det var i møtet enighet om at uanmeldte tilsyn er et virkemiddel som i større grad vil bli brukt i helse- og omsorgssektoren, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

På et møte med Arbeidstilsynet 8. mars ble arbeidsministeren orientert om etatens strategi og prioriteringer.
– Det var i møtet enighet om at uanmeldte tilsyn er et virkemiddel som i større grad vil bli brukt i helse- og omsorgssektoren, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Adecco-saken og andre lignende saker har vist at det er behov for uanmeldte tilsyn i denne sektoren.

Bjurstrøm er imidlertid klar på én ting: – Ansvaret for at de ansatte har anstendige lønns- og arbeidsforhold skal plasseres der det hører hjemme. Først og fremst har arbeidsgiver ansvaret for at loven følges, men det er også viktig å understreke at kommunene skal følge opp sine oppdragstakere.

Viktig virkemiddel
Uanmeldt tilsyn har vært ett av flere virkemidler Arbeidstilsynet har hatt til rådighet, men har i liten grad blitt brukt innen helsesektoren. Nå kan imidlertid helsesektoren også vente seg uanmeldte tilsyn slik det har vært gjort innen bla renholdsbransjen.

– Jeg har tillit til at Arbeidstilsynets faglige prioriteringer og at de tar i bruk de virkemidlene som har best effekt, sier Bjurstrøm.

 Arbeidstilsynet gjennomfører omlag 15 000 tilsyn i året. Siden 2005 har Arbeidstilsynet vært på rundt 1 200 tilsyn i norske sykehus og over 500 tilsyn i sykehjem. For sykehusene utgjør dette over 100 000 ansatte.

Tøffere linje
Arbeidsministeren varsler en tøffere linje mot kommunene.

– I Arbeidsmiljømeldingen som kommer til våren vil jeg foreslå at Arbeidstilsynet skal få kontrollere kommunene også når de er oppdragsgivere - og gi Arbeidstilsynet større sanksjonsmuligheter mot arbeidsgivere og kommuner dersom loven blir brutt, avslutter Hanne Bjurstrøm.

Arbeidstilsynets innsats i helsesektoren.