Historisk arkiv

Viktig å lykkes med jobbstrategien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

-For å få flere med nedsatt funksjonsevne i jobb er det viktig at vi lykkes med regjeringens jobbstrategi. Utfordringen er stor, men de positive virkningene hvis vi lykkes er for store til at vi ikke kan ta dette på alvor. Det sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm da hun i dag ble presentert for to nye rapporter fra Arbeidsforskningsinstituttet.

(Foto: Arbeidsdepartementet)

-For å få flere med nedsatt funksjonsevne i jobb er det viktig at vi lykkes med regjeringens jobbstrategi. Utfordringen er stor, men de positive virkningene hvis vi lykkes er for store til at vi ikke kan ta dette på alvor. Det sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm da hun mandag ble presentert for to nye rapporter fra Arbeidsforskningsinstituttet.

Den ene rapporten trakk fram lønnsomheten med å få flere med funksjonsnedsetting i jobb, mens den andre rapporten belyste forhold som hindrer arbeidsgivere i å rekruttere denne gruppen arbeidstakere. Sammen med barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen møtte arbeidsministeren Høyres Thorbjørn Røe Isaksen og FFOs Liv Aarum til debatt hos Arbeidsforskningsinstituttet.

-Jeg mener jobbstrategien inneholder effektive virkemidler for å få flere i jobb. Selv om jeg er utålmodig etter å se resultater må vi må ha realistiske forventninger til hva vi kan få til, sa arbeidsminister Bjurstrøm.

Mer om rapportene: