Historisk arkiv

ESA avslutter sak om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Arbeidsdepartementet har rett før jul mottatt brev fra ESA om at de avslutter saken om forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontakter. ESA viser til at de endringene som er gjort i forskriften, sett i sammenheng med at viktige områder i norsk arbeidsliv for tiden er dekket av allmenngjorte tariffavtaler, gjør at de kan avslutte saken mot Norge.

Arbeidsdepartementet har rett før jul mottatt brev fra ESA om at de avslutter saken om forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontakter. ESA viser til at  de endringene som er gjort i forskriften, sett i sammenheng med at viktige områder i norsk arbeidsliv for tiden er dekket av allmenngjorte tariffavtaler, gjør at de kan avslutte saken mot Norge.

Forskriften innebærer at alle offentlige oppdragsgivere i Norge skal stille krav om at ansatte hos leverandører og underleverandører skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Reglene er svært viktige i arbeidet for å sikre gode og seriøse arbeidsvilkår for alle som arbeider i eller for stat og kommune. Forskriften gjennomfører ILO-konvensjon nr. 94 om arbeidsklausuler i norsk rett.

ESA har ment at forskriften var i strid med utsendingsdirektivet og EØS-avtalen artikkel 36 om fri bevegelse av tjenester. I løpet av den perioden som ESA har behandlet saken har det vært en konstruktiv dialog mellom ESA og norske myndigheter. Det er blitt foretatt justeringer i forskriften for å gjøre den enklere å bruke både for innkjøperne i offentlig sektor og for de som tilbyr tjenester. Det er også satt i gang et arbeid for å bedre informasjonen om regelverket rettet mot offentlige innkjøpere og virksomheter som tilbyr tjenester til offentlig sektor.

Les brevet fra ESA (pdf) >>