Historisk arkiv

Foregangskommune åpner døren for unge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Gjennom Jobbstrategien kom Glenn seg tilbake i jobb etter en ulykke. Sandnes kommune er en av fire foregangskommuner som i 2013 har jobbet særskilt med å få mennesker med funksjonsnedsettinger inn i arbeidslivet.

 

Gjennom Jobbstrategien kom Glenn seg tilbake i jobb etter en ulykke. Sandnes kommune er en av fire foregangskommuner som i 2013 har jobbet særskilt med å få unge med funksjonsnedsettinger inn i arbeidslivet.

 

Jobbstrategien førte til fast jobb for Glenn. Og med fast jobb, kunne han søke om boliglån.

Veien tilbake til jobb ble lengre enn Glenn hadde trodd. Men i Sandnes kommune jobber Nav og kommunen sammen om å finne arbeid til folk som havner utenfor. Slik fikk Glenn arbeidspraksis hos Sandnes Bydrift, hvor han seinere ble fast ansatt.

Fikk jobb

Kommunens rådgiver så Glenns behov og ressurser, fant en egnet arbeidsplass for arbeidspraksis, fulgte tett opp og samarbeidet med i Nav. Etter praksisen ble Glenn ansatt på ordinære vilkår. Jobben betød at Glenn kunne skaffe seg andre forpliktelser.

- Det var kanon å komme ut i arbeidslivet igjen. Det er veldig stor forskjell. Jeg får gjort mye mer. Jeg får søkt etter leilighet, og kan ta opp lån. Får ikke det gjennom Nav, sier Glenn.

Se filmen KS lagde sammen med Sandnes kommune:Én dedikert person


Sandnes har satset på å ha én dedikert person som motiverer de ulike enhetene i kommunen til å ta inn personer med funksjonsnedsettelse. Alle kjenner Martin og Martin kjenner alle.

-Det gjelder å stille vettuge krav til kandidatene. Vi forventer noe igjen av dem, sier driftskoordinator Martin Larsen.

-Vi møter kandidatene som vanlige folk som kommer til en vanlig jobb. Vi leker ikke butikk. De får en uniform og vi jobber sammen som et team. Alle må bidra for at teamet skal fungere. Dette oppleves som en vanlig jobb, selv om lønna i en periode kommer fra Nav, sier Larsen.

Forankring

Forankring hele veien opp til toppen har vært nøkkelen til suksess for Sandnes. Slik har arbeidet med avtalen om inkluderende arbeidsliv vært fremme i bevisstheten hos folk – både på gulvet og i ledelsen.

I løpet av de siste to-tre årene har Sandnes kommune hatt mellom 15-20 personer inne på forskjellige arbeidsmarkedstiltak. Det har resultert i at tre personer har fått fast ansettelse i Sandnes bydrift. Erfaringene viser at kommunen har lykkes med å tilby arbeidspraksis til unge deltakere med nedsatt funksjonsevne.

Foregangskommune

Sandnes kommune er en av fire kommuner og to statlige etater som i 2013 har deltatt i et samarbeidsprosjekt med NAV for å øke jobbmulighetene i offentlig sektor for unge med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet skjer i regi av regjeringens Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne. KS har bidratt til samarbeidet. Jobbstrategien er en samling virkemidler for å få flere unge med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet. Målet har vært å bryte ned de barrierene som oppstår for folk som vil komme seg i jobb, men som har en funksjonshemming.

Sandnes kommune har i en årrekke jobbet strategisk og målrettet for å inkludere mennesker som står utenfor. Arbeidet deres i Jobbstrategien har dreid seg om å videreføre dette arbeidet.

Andre foregangskommuner er Bergen, Sarpsborg og Lindesnes. De to statlige foregangsbedriftene er Statens Pensjonskasse og Arbeidstilsynet.