Historisk arkiv

Flere funksjonshemmede menn i jobb

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Andelen funksjonshemmede i arbeid har økt fra 2012 til 2013.


(Foto: Colourbox)
Andelen funksjonshemmede i arbeid har økt.

Sysselsettingen blant funksjonshemmede har fra 2012 til 2013 økt med 1,7 prosentpoeng fra 41 til 42,7 prosent. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Økningen er signifikant for funksjonshemmede menn. For denne gruppen har sysselsettingsandelen økt med 3 prosentpoeng fra 42,7 til 45,6 prosent. For kvinner viser statistikken en økning for aldersgruppen mellom 55 til 66 år, melder SSB.

Positivt

-Dette er en positiv utvikling, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

-Likevel står for mange med funksjonsnedsettelser utenfor arbeidslivet. Hvordan vi skal greie å inkludere flere er en av de viktige oppgavene som står foran oss nå når vi skal forhandle om en ny avtale om inkluderende arbeidsliv.

I befolkningen for øvrig er sysselsettingsandelen 74,2.

Les også: Nav og arbeidsgivere spiller på lag i Sandvika

Tilrettelegging


57 prosent av de ansatte hadde fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, ifølge SSB-tallene for 2013. Dette er på nivå med de foregående seks år. Av dem som ikke hadde fått noen tilrettelegging, mente 16 prosent at det var behov for dette. Av dem som allerede hadde fått noe tilrettelegging, var det 17 prosent som hadde behov for enda mer.

-Regjeringen har gjennom Jobbstrategien forsøkt å bryte ned barrierene som holder funksjonshemmede utenfor arbeidslivet. Tilretteleggingstilskudd er et av mange tiltak. Jeg håper at flere arbeidsgivere ser forbi funksjonshemminger når de skal ansette, sier arbeidsministeren.

Les mer om statistikken på SSBs nettsider.