Historisk arkiv

Arbeidsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie søker ikke nytt åremål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Tor Saglie har informert arbeidsminister Hanne Bjurstrøm om at han ikke kommer til å søke på nytt når hans åremål går ut neste sommer.

– Jeg vet at Tor Saglie selv har tenkt grundig gjennom dette, og jeg har forståelse for hans beslutning, gitt det krevende arbeidet han har utført over flere år. Jeg er glad for at han informerer om dette i god tid. Det gir oss mulighet til en god og grundig prosess med å finne rett person til å etterfølge ham i denne krevende stillingen, og legger grunnlag for en smidig overgang, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Tor Saglie har ledet direktoratet i fem år, først ett år som leder for interimsorganisasjonen, og fra 1. juli 2006 som arbeids- og velferdsdirektør. Neste sommer løper åremålsperioden på seks år ut. Arbeidsdepartementet starter nå prosessen med å finne en etterfølger, og Saglie blir i stillingen til ny direktør er på plass. Det er ikke klart hvor lang tid dette vil ta.

– Tor Saglie har ledet Arbeids- og velferdsetaten gjennom den mest omfattende organisasjonsreform i den norske velferdsstatens historie. Dette har han gjort på en måte som det står stor respekt av. Jeg er glad for at hans erfaring og kompetanse skal brukes videre ved Universitetet i Oslo på en måte som vil være nyttig for statsforvaltningen, sier statsråd Hanne Bjurstrøm.

Pressemelding fra NAV