Historisk arkiv

Arbeidsdepartementet

Flere unge funksjonshemmede skal i jobb

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

For mange funksjonshemmede er utenfor arbeidslivet. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm lanserer to paneler som skal gi konkrete innspill til hvordan arbeidslivet kan åpnes innenfra.

Idè- og erfaringspanelet skal ledes av tidligere LO-leder Yngve Hågensen. Thyra Kirknes, som er assisterende generalsekretær i Norges Parkinsonsforbund, leder brukerpanelet.


Statsråd Hanne Bjurstrøm flankert av Yngve Hågensen, leder av idé- og erfaringspanelet, og Thyra Kirknes, leder av brukerpanelet. Se flere bilder fra lanseringen på flickr.com/arbeidsdepartementet.

 

Tydelige tilbakemeldinger

78.000 funksjonshemmede sier de ønsker å komme ut i jobb. Arbeidsministeren ønsker å rette spesielt fokus mot unge funksjonshemmede under 30 år som er på vei inn i arbeidslivet. Statsråden ber panelene om å gi tydelige tilbakemeldinger.

– Jeg ønsker konkrete forslag til tiltak for å åpne arbeidslivets porter innenfra. Vi må avdekke hva som er de viktigste hindrene funksjonshemmede møter i arbeidslivet, og hva som skal til for å fjerne dem, sier Bjurstrøm.

Panelene skal levere sine innspill til arbeidsministeren innen 15. januar 2011.

 

Medlemmer

Idè- og erfaringspanelet består av representanter fra nærings- og arbeidslivet.
Medlemmene er

 • Yngve Hågensen, leder (tidligere LO-leder)
 • Kristin Clemet (leder Civita)
 • Vibeke H. Madsen (adm.dir. HSH)
 • Terje Moe Gustavsen (direktør Statens Vegvesen)
 • Ingrid A. Ihme (leder Telenor Open Mind)
 • Geir Lundquist (adm.dir. Scandic Hotels Norge)
 • Bjørn Hvinden (forskningssjef NOVA)
 • Maalfrid Brath (konsernsjef Manpower Norge)
 • Hege Skryseth (adm.dir. Microsoft Norge)
 • Trine Lise Sundnes (LO-sekretær)
 • Svein Oppegaard (direktør Område Arbeidslivspolitikk NHO)

 

Brukerpanelets medlemmer er

 • Thyra Kirknes, leder (Norges Parkinsonsforbund)
 • Arnt Holte (FFO/Norges Blindeforbund)
 • Geirr Abelsen (FFO/Mental Helse)
 • Ingunn Westerheim (FFO/Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta)
 • Espen Lahnstein (FFO/Hørselshemmedes landsforbund)
 • Merete Nielsen (FFO/Norsk Revmatikerforbund)
 • Lise Connelly (FFO/Foreningen for Muskelsyke)
 • Martin Kaasgaard Nielsen (FFO/Unge funksjonshemmede)
 • Stian Oen (FFO/FFO), Vigdis Endal (SAFO/Norges handicapforbund)
 • Jens Petter Gitlesen(SAFO/Norsk Forbund for Utviklingshemmede)
 • Arne Lein (SAFO/Norges handicapforbund).