Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Forventer bedring i NAV

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

–Bedre internkontroll er et langsiktig arbeid, men jeg forventer at Riksrevisjonen finner en bedring av situasjonen i Arbeids- og velferdsetaten gjennom 2009. Jeg er imidlertid forberedt på at det kan komme kritikk, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Stortinget har i dag debattert kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling til Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008.

Tiltak
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm understreket i sitt innlegg at det er svært alvorlig at Riksrevisjonen ikke kan bekrefte regnskapet til Arbeids- og velferdsetaten for 2008. Hun viste til tiltak etaten har satt i verk for å bedre situasjonen.

-Det vil ta tid før etaten kommer opp på et ønskelig kontrollnivå. Det har også sammenheng med dagens IT-systemer i etaten. Det gjenstår utvikling av en mer fullverdig og integrert IKT-løsning. Jeg vil orientere Stortinget om utviklingen i denne saken i forbindelse med de fremtidige budsjettbehandlingene, sier statsråden.

Hun viste også til at hun har nedsatt en ekspertgruppe som skal se på arbeidsdelingen mellom NAV-kontor og forvaltningsenheter. Sammen med statsråden for forsknings- og høyere utdanning ser hun i tillegg på hvordan utdanningssystemet kan bidra til å sikre kompetent arbeidskraft til arbeids- og velferdsforvaltningen i fremtiden.

Les statsrådens innlegg i sin helhet (sjekkes mot framføring)  

Les Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008 

Les Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008

Les pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om arbeidsavklaringspenger

 

Til toppen