Historisk arkiv

NAV Gjøvik får pris for godt arbeid med kvalifiseringsprogram for utsatte grupper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Statssekretær Gina Lund delte i dag ut en pris for godt arbeid med kvalifiseringsprogrammet til NAV Gjøvik, som har vist stor kreativitet og nytenkning i arbeidet med å etablere kvalifiseringsprogrammet.

Statssekretær Gina Lund delte i dag ut en pris for godt arbeid med kvalifiseringsprogrammet til NAV Gjøvik.

– Jeg er glad for at mange enkeltpersoner som står langt fra arbeidsmarkedet har fått et tilbud og nye muligheter gjennom kvalifiseringsprogrammet, og alle de nominerte er eksempler på at det gjøres mye godt arbeid lokalt, sier Lund.

Prisen inngår som ett av tiltakene i forbindelse med det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon 2010. Prisutdelingen foregikk under det nasjonale avslutningsarrangementet for året i Drammen. Prisen på 250 000 kroner skal benyttes til å formidle resultatene og til å videreutvikle arbeidet lokalt.


NAV Gjøvik mottar prisen. I midten en glad Cecilie Schnell-Larsen, leder av NAV Gjøvik, i samtale med konferansier Olav Viksmo Slettan. (Foto: AD. Last ned bilde)

En nasjonal jury med deltakelse fra Velferdsalliansen, KS, Arbeidsdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet nominerte etter innsendte forslag seks kandidater til prisen. De nominerte var NAV Arendal, NAV Elverum, NAV Gjøvik, NAV Verdal, NAV Ørland og NAV Østensjø.

Juryen vektlegger i sin begrunnelse at NAV Gjøvik har vist stor kreativitet og nytenkning i arbeidet med å etablere kvalifiseringsprogrammet.

De fem nominerte NAV-kontorene som ikke nådde opp, fikk en påskjønnelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hvert av kontorene mottok 100 000 kroner som skal benyttes til å formidle egne erfaringer fra arbeidet med kvalifiseringsprogrammet.

– Rapporter fra gjennomføringen av kvalifiseringsprogrammet viser at om lag halvparten av deltakerne som gjennomførte programmet i 2009 gikk til ordinært arbeid, utdanning eller andre arbeidsrettede tiltak. Dette viser at kvalifiseringsprogrammet virker, og det er flott å se hvor godt det jobbes lokalt, sier statssekretæren.