Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Organiseringen av arbeidet i NAV skal gjennomgås

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

– Jeg vil lytte til alle involverte i NAV-reformen for å se hva som kan gjøres bedre, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Nå vil hun bruke tid sammen med ansatte og brukere, og varsler samtidig gjennomgang av arbeidsdelingen i NAV.

Statsråden møtte i dag til høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen om riksrevisjonens rapport om revisjonen av NAV.

Én dør for brukene
– Den enkelte bruker skal kunne forvente rett ytelse til rett tid, og oppleve aktiv og helhetlig hjelp til sine problemer, sier statsråden.

– Forholdet mellom NAV-kontorene og forvaltningsenhetene er en gjenganger i bekymringsmeldingene jeg har mottatt. Det har vært en klar forutsetning for reformen at lokalkontorene skal kunne gi ”én dør” til alle tjenestene. Det er viktig for meg å få forsikringer om at organiseringen støtter opp under denne forutsetningen. Jeg vil derfor ta initiativ til en grundig analyse av om dagens grensesnitt og arbeidsdeling mellom NAV-kontorene og forvaltningsenhetene er optimal i forhold til reformens intensjoner, sier Bjurstrøm.

Analysen skal gjennomføres ved hjelp av eksterne krefter, og ha Stortingets forutsetninger om en brukernær forvaltning som utgangspunkt. Den skal foreligge innen seks måneder.  

Ser fremover
Bjurstrøm understreker at hennes jobb er å se fremover.

– Jeg er opptatt av å gjøre NAV bedre og det er viktig å få identifisert det som ikke er bra nok. Men jeg tar avstand fra påstander om at NAV er en skakkjørt reform, og at jeg overtar en organisasjon i krise. Det er viktig å sortere mellom innkjøringsproblemer og problemer som er mer grunnleggende. Jeg vil bruke tid sammen med blant annet direktoratet, KS, representanter for brukerne og ansatte for å se på eventuelle nødvendige justeringer, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.  

NAV-ansattes arbeidssituasjon
Mange NAV-ansatte rapporterer om økt arbeidspress og behov for opplæring og kompetanse før de settes til nye oppgaver.

­­­­– Dersom ansatte blir satt til oppgaver de føler at de ikke mester, er dette alvorlig. I et lengre perspektiv er det viktig at NAV med sine 17 000 ansatte, ikke får problemer med å rekruttere nye og kompetente ansatte. Departementet har derfor tatt initiativ til en ekstern utredning om de langsiktige kompetanseutfordringene sett i forhold til tilbudet som nå finnes innen høyere utdanning, sier statsråden.

Hun vil samarbeide med utdanningsministeren i dette arbeidet.

– Her forutsetter jeg også at de ansattes organisasjoner trekkes med, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

 

Se også:
Arbeidsministerens innledning til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomités åpne høring

 

Til toppen