Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Regjeringen oppretter regionale verneombud i nye bransjer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

–Med regionale verneombud også i renholdsbransjen og i hotell- og restaurantbransjen angriper vi bransjer hvor det avdekkes useriøse forhold, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Regjeringen har besluttet å etablere regionale verneombud også i renholds- og i hotell- og restaurantbransjen, og følger dermed opp regjeringens Handlingsplan 2 mot sosial dumping. Forskriften vil bli fastsatt i nær fremtid og skal tre i kraft 1. januar 2011.

Ordningen med regionale vernombud for bygge- og anleggsbransjen ble innført i 1981, gjennom en forskrift hjemlet i arbeidsmiljøloven. Ordningen finansieres av arbeidsgiverne, mens de regionale verneombudene ansettes i og oppnevnes av fagorganisasjonene. De regionale verneombudene skal virke for at det opprettes ”vernetjeneste” på arbeidsplassene og har myndighet som vanlige verneombud inntil ordinært vernombud er på plass.

Tiltak mot sosial dumping har i stor grad vært rettet mot bygg- og anleggsbransjen, hvor innslaget av arbeidsinnvandrere er høyt. I Handlingsplan 2 understrekes at oppmerksomheten også må rettes mot andre bransjer hvor det er avdekket useriøsitet og spesielle utfordringer, slik som deler av servicebransjen. På bakgrunn av dette utvider regjeringen nå ordningen med regionale verneombud til renholds- og hotell- og restaurantbransjen. Regionale vernombud i disse bransjene vil fungere som pådrivere i HMS-arbeidet.  

Til toppen