Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Terje P. Hagen leder NAV-gruppe

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Arbeidsdepartementet har nedsatt en ekspertgruppe som skal se på forholdet mellom NAV-kontor og forvaltningsenheter. Gruppen ledes av professor Terje P. Hagen.


Terje P. Hagen (Foto: Universitetet i Oslo)

Arbeidsdepartementet har nedsatt en ekspertgruppe som skal se på forholdet mellom NAV-kontor og forvaltningsenheter. Gruppen ledes av professor Terje P. Hagen.

Ekspertgruppen vil få innspill fra og ha dialog med en referansegruppe som skal bestå av representanter for brukere og ansatte.

Bekymringsmeldinger
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm varslet at hun ville sette ned en slik gruppe under Kontroll- og konstitusjonskomiteens NAV-høring i Stortinget 15.januar.

– Jeg ønsker denne gjennomgangen av forholdet mellom NAV-kontorene og forvaltningsenhetene fordi det er en gjenganger i bekymringsmeldingene jeg har mottatt, sier statsråd Hanne Bjurstrøm.

Innen 30. april skal gruppen legge fram en beskrivelse av dagens arbeidsdeling og samhandling mellom NAV-kontor og forvaltningsenheter, i tillegg til å beskrive erfaringene så langt. Sluttrapporten med vurderinger og anbefalinger foreligger innen 30. juni.

Ekspertgruppens medlemmer:

  • Professor Terje P. Hagen, Bærum, Universitet i Oslo, institutt for helseledelse og helseøkonomi.
  • Professor Inger Johanne Sand, Oslo, ved Universitetet i Oslo, institutt for offentlig rett.
  • Førsteamanuensis Gro Kvåle, Kristiansand, ved Universitetet i Agder, institutt for statsvitenskap og ledelsesfag.
  • Professor Lars Erik Borge, Trondheim, ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, institutt for samfunnsøkonomi.
  • Ann Persson-Grivas, direktør for kundeservice i forsäkringskassan i Sverige, Stockholm.

  

 

Til toppen