Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Vil ha vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

– En ny og spesifikk forskrift om kunstig optisk stråling på arbeidsplassen, vil bidra til å verne arbeidstakerne mot helseskader, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

– En ny og spesifikk forskrift om kunstig optisk stråling på arbeidsplassen, vil bidra til å verne arbeidstakerne mot helseskader, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. 

Arbeidsdepartementet fastsatte 26. april den nye forskriften med spesifikke regler om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen. Kunstig optisk stråling er for eksempel stråling fra sveising, laser eller blått lys ved herding av dentale materialer.
Eksponering for slik stråling kan ha skadelige virkninger, særlig på øyne og hud.

Hittil har kunstig optisk stråling i hovedsak vært regulert gjennom det generelle regelverket til Statens strålevern. Den nye forskriften fastsetter blant annet grenseverdier for eksponering av kunstig optisk stråling.
 
– Arbeidsgiver må vurdere risikoen for kunstig optisk stråling og iverksette nødvendige tiltak for å redusere eksponeringen. En forskrift som regulerer arbeidstakeres eksponering spesifikt, gir oss et mer presist regelverk tilpasset arbeidslivet, sier arbeidsministeren. 

Forskriften pålegger arbeidsgiver å gi berørte arbeidstakere nødvendig informasjon og opplæring. Etter omstendighetene vil arbeidsgiver også ha plikt til å tilby helseundersøkelse og om nødvendig omplassere arbeidstakere. De nye reglene har vært på alminnelig høring. Høringsrunden viser at det er stor oppslutning om den nye forskriften, både blant partene i arbeidslivet og i fagmiljøene.  

Forskriften gjennomfører et EU-direktiv og skal håndheves av Arbeidstilsynet. Forskriften trer i kraft straks.

Les forskrift om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen (pdf) 

 
 

Til toppen