Historisk arkiv

100 000 kroner ekstra til Mental Helses arbeidslivstelefon i 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Arbeidslivstelefonen hjelper folk med å takle psykososiale problemer og hindrer at de faller ut av arbeidslivet. – Arbeidslivstelefonen er et viktig bidrag i arbeidet med å hindre utstøting i arbeidslivet, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Telefontjenesten drives av Mental Helse Norge.

Sykefravær relatert til psykososiale forhold på arbeidsplassen øker i omfang. For mange er problemene så store at sykemelding blir løsningen. Arbeidslivstelefonen er et tilbud både til arbeidstakere og arbeidsgivere. Målet er å demme opp for konflikter, utstøting og mobbing i arbeidslivet.

– Jeg er glad for å kunne bidra med 100 000 kroner i ekstra midler til en tjeneste som på en god måte supplerer Arbeidstilsynets tjenester og andre hjelpeinstanser i arbeidslivet, sier statsråden.

Mental helse har siden 2004 mottatt årlige tilskudd til drift av Arbeidslivstelefonen fra Arbeidesdepartementet. Fra 2010 har Mental helse opplevd økt etterspørsel  etter sine tjenester.