Historisk arkiv

Historisk arkiv

Færre HMS-forskrifter i arbeidsmiljøloven gir bedre etterlevelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

– Gjeldende HMS-forskrifter under arbeidsmiljøloven har utviklet seg fragmentarisk og over lang tid, noe som har ført til at regelverket har vært vanskelig tilgjengelig. Over tid vil et enklere regelsett bidra til bedre etterlevelse av arbeidsmiljøkravene, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har derfor gjennomgått HMS-forskriftene til arbeidsmiljøloven, og Arbeidsdepartementet erstatter nå 47 av dagens forskrifter med seks nye. Målet er å få til en bedre og mer helhetlig struktur og gjøre regelverket mer tilgjengelig. Forskriftene får først virkning fra 1. januar 2013 for at virksomhetene skal ha god tid til å bli kjent med disse.

Arbeidstilsynet vil sammen med organisasjonene, gjennomføre et omfattende informasjons- og opplæringsopplegg i 2012. Formålet er å revitalisere reglene om HMS ute i bedriftene.

Strukturen i de nye forskriftene bygger på følgende systematikk:

  • Først stilles det krav til risikovurdering og tilrettelegging av arbeidet
  • Deretter vektlegges krav til utforming og innretning av arbeidsplassen
  • Til slutt ivaretas kravet til en sikker utførelse av arbeidet.

De nye forskriftene innebærer ikke vesentlig materielle endringer.

Arbeidet med informasjons- og opplæringsopplegget har oppstart i Arbeidstilsynets ”Regelverksforum”, 6. desember.

Forskriftene blir publisert på Lovdata.