Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Sier nei til sosial dumping i offentlig sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Regjeringen gjør nå enkelte endringer i forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, men arbeidsministeren presiserer at hovedinnholdet i forskriften fortsatt ligger fast. – Vi gjør ingen endringer i arbeidstakernes rettigheter, og det er svært viktig, sier Hanne Bjurstrøm.

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) mener den norske forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter strider mot EØS-retten, og har åpnet formell sak mot Norge. Regjeringen fremhever at forskriften er et viktig redskap i innsatsen mot sosial dumping. I følge ESA er kravene i forskriften ikke klare nok, og den kan ikke sies å ivareta hensynet til arbeidstakerne, fordi den bare gjelder for offentlige kontrakter. ESA har gitt Norge frist til 15. november for å endre forskriften.

– Regjeringen vil beholde forskriften fordi den er et viktig redskap i innsatsen mot sosial dumping. Samtidig mener jeg vi nå imøtekommer ESA på en god måte ved å klargjøre hvilke krav som skal stilles når det utføres arbeid i offentlig regi.

– Offentlige oppdragsgivere skal ikke bidra til å legge press på lønns- og arbeidsvilkår. Vi ønsker også å ivareta det norske systemet, der partene i arbeidslivet i hovedsak har ansvar for lønnsdannelsen, sier arbeidsminister Bjurstrøm.

 

 

  

 

Til toppen