Historisk arkiv

Innfører godkjenningsordning i renholdsbransjen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

– Godkjenningsordningen, som også innebærer et ID-kort, er et viktig tiltak for å rydde opp i renholdsbransjen. Ordningen vil bidra til en mer seriøs bransje, og dermed bedre arbeidsvilkår for de ansatte og mer rettferdig konkurranse, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Godkjenningsordningen innebærer at alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester må være godkjent av Arbeidstilsynet for å drive lovlig. Samtidig blir det forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent.

Forskriften om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen ble fastsatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012. Godkjente virksomheter skal registreres i et offentlig tilgjengelig register og arbeidstakerne skal få utstedt ID-kort. Ordningen trer i kraft 1. september 2012.

For å bli godkjent må virksomhetene dokumentere at de oppfyller viktige helse-, miljø- og sikkerhetskrav, krav om oppholdstillatelse, registrerings- og rapporteringsplikter til offentlige registre og kravene til lønns- og arbeidsvilkår i forskriften om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter. Ordningen skal administreres av Arbeidstilsynet.

Godkjenningsordningen med ID-kort etableres som en del av det nye treparts bransjeprogrammet for renholdsbransjen.