Historisk arkiv

Kommisjonen trekker forslag om streikeretten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Europakommisjonen trekker det omstridte forslaget som skulle regulere forholdet mellom kollektive rettigheter, som streikeretten, og adgangen til å etablere seg og yte tjenester innenfor EØS-området. –Dette er en klok beslutning, gitt den motstanden forslaget har møtt, sier statsråd Hanne Bjurstrøm.

Monti II-forordningen regulerer forholdet mellom streikeretten (kollektive rettigheter) og retten til etablering og til å yte tjenester i EØS-avtalen. Kommisjonen har fått en rekke negative reaksjoner på sitt forslag til en Monti II-forordning. Den har derfor bestemt seg for ikke å gå videre med forslaget. Kommisjonen mener det ikke vil være politisk mulig å få vedtatt forordningen.

Arbeidsministeren har engasjert seg aktivt i saken, og har blant annet skrevet brev til kommisær Andor hvor hun støtter de medlemsstatene som har sendt "gult kort" til Kommisjonen, fordi de mener at den ikke kan fremme denne typen forslag.

– Det må være opp til de enkelte landene å regulere forhold som streikerett, og slike rettigheter bør ikke anses som en restriksjon på adgangen til å yte tjenester, sier statsråden.

President Barrosos brev til EU-parlamentet

Les brevet fra President Barroso til EU-parlamentet her