Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kraftig tiltakspakke for vikarer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Forslaget om lik behandling av arbeidstakere ved innleie betyr at vikarbyråansatte får like gode lønns- og arbeidsvilkår når de er innleid som om de er ansatt hos innleier.

Regjeringen fremmet lovproposisjonen i statsråd 30. mars.

– Tiltakspakken følger opp likebehandlingsprinsippet og vil gi vikarbyråansatte bedre arbeidsvilkår og sikre en mer seriøs bemanningsbransje. Jeg understreker at fast ansettelse fortsatt skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

 

Tiltakene:

 • Innleievirksomheten får solidaransvar for vikarbyråets plikt til å dekke lønn og annen godtgjøring etter likebehandlingsprinsippet.  
   
 • Vikarbyrået får plikt til å opplyse sine ansatte om grunnlaget for lønnsfastsettelsen.
   
 • Vikarbyrået får plikt til å opplyse innleievirksomheten om de vilkår som avtales mellom vikarbyrået og den som leies ut.
   
 • De tillitsvalgte hos innleier får innsynsrett i den innleides lønns- og arbeidsvilkår.
   
 • Innleievirksomheten får opplysningsplikt overfor vikarbyrået om de opplysninger som er nødvendig for at vikarbyrået skal kunne ivareta kravet om likebehandling.  
   
 • Ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven som klargjør at innleievirksomheten, i tillegg til vikarbyrået, har ansvar for å påse at arbeidstidsreglene overholdes.
   
 • Lovfestet drøftingsplikt for innleievirksomheten med de tillitsvalgte om bruk av innleie. Arbeidstilsynet skal håndheve drøftingsplikten.
   
 • Spørsmålet om kollektiv søksmålsrett for tillitsvalgte skal vurderes med oppstart i første halvår 2012.
   
 • Bemanningsregisteret, som ble innført i 2009, evalueres i 2012.  

 

– Jeg mener gjennomføring av likebehandlingsprinsippet og tiltakspakken innebærer at norsk rett vil være i tråd med vikarbyrådirektivet, jf. også egen proposisjon om innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen (Prop 74 L), sier statsråden.

Les proposisjonen her

  

Til toppen