Forsiden

Historisk arkiv

Økt tilsyn med bemanningsbransjen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Arbeidstilsynet får 5 millioner kroner for å føre mer tilsyn med virksomheter som driver med utleie og innleie av arbeidskraft.

– Det er viktig å styrke Arbeidstilsynet slik at de kan bidra til å sikre et seriøst arbeidsliv. Prioriteringen av innsatsen som nå gjøres mot blant annet bemanningsbransjen, er ressurskrevende. Arbeidstilsynet skal påse at regelverket blir fulgt, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Arbeidstilsynet er styrket flere ganger siden 2006, blant annet i forbindelse med gjennomføringen av regjeringens to handlingsplaner mot sosial dumping. Det siste året har tilsynet bl.a. trappet opp tilsynsinnsatsen med arbeidsforholdene i virksomheter som driver med utleie og innleie av arbeidskraft. I 2012 er Arbeidstilsynet dermed styrket med til sammen 15 millioner kroner.

Følger opp tiltakspakken

I forbindelse med innlemmingen av EUs vikarbyrådirektiv i EØS-avtalen har regjeringen foreslått en omfattende tiltakspakke for å sikre at direktivets likebehandlingsprinsipp blir fulgt opp i praksis.

Arbeidstilsynet får en viktig rolle med å følge opp tiltakspakken.  Arbeidstilsynet skal veilede og informere om de nye reglene om likebehandling av innleide arbeidstakere og bidra til å sikre etterlevelsen av likebehandlingsprinsippet.  Arbeidstilsynet skal også føre tilsyn med den nye bestemmelsen om drøftingsplikt om bruk av innleie i virksomheten.