Historisk arkiv

Tvungen lønnsnemnd i oljekonflikten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har tirsdag 10. juni meddelt partene i konflikten i Nordsjøen at konflikten løses ved tvungen lønnsnemndsbehandling. Regjeringen anser dette som påkrevd for å avverge de store samfunnsmessige konsekvensene av den varslede lockouten. Lockouten vil derfor ikke bli iverksatt, og arbeidet gjenopptas.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm grep inn med tvungen lønnsnemnd i konflikten i Nordsjøen (foto: Arbeidsdepartementet)

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har tirsdag 10. juni meddelt partene i konflikten i Nordsjøen at konflikten løses ved tvungen lønnsnemndsbehandling. Regjeringen anser dette som påkrevd for å avverge de store samfunnsmessige konsekvensene av den varslede lockouten. Lockouten vil derfor ikke bli iverksatt, og arbeidet gjenopptas.

‒ Totalsituasjonen innebærer at det vil være uforsvarlig å la konflikten fortsette. Den varslede lockouten fra midnatt ville ha ført til full stans i olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel i Nordsjøen. Dette kunne fått svært alvorlige konsekvenser for tilliten til Norge som troverdig leverandør av olje og gass. Norge leverer om lag 20 prosent av gassen til Europa. Om ikke lenge ville lockouten derfor kunne ha fått betydning for forsyningssikkerheten, særlig i Tyskland og Storbritannia. Lockouten ville også hatt store økonomiske konsekvenser for det norske samfunnet og uheldige ringvirkninger for norsk industri, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Statsråden innkalte sist fredag partene til et møte, uten at det førte til noen løsning av konflikten. Statsråden påpeker at situasjonen mellom partene er svært fastlåst. Kontakt mellom partene de siste dagene har heller ikke ført til en løsning av konflikten.