Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Uførevekst blant unge bekymrer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Ved utgangen av 1. halvår var det nær 9 700 mottakere av uførepensjon under 30 år. Antallet har økt med 840 personer sammenliknet med samme periode i fjor, viser nye tall fra NAV.

Ved utgangen av 1. halvår var det nær 9 700 mottakere av uførepensjon under 30 år. Antallet har økt med 840 personer sammenliknet med samme periode i fjor, viser nye tall fra NAV.

- Vi ser en langsiktig trend med økt uførepensjonering av unge som bekymrer meg sterkt. Regjeringen retter nå flere tiltak inn mot unge, men tallene viser at dette er et stort og vanskelig problem. Dette er en utvikling vi ser også i våre naboland. Vi vet at alvorlig psykiske lidelser er en del av bildet, men vi trenger mer og bedre kunnskap om årsakssammenhengene, sier statsråd Hanne Bjurstrøm.

Alt i alt var det nær 310 500 personer som mottok uførepensjon ved utgangen av 1. halvår 2012. Dette er en økning på om lag 7700 sammenliknet med samme tidspunkt i 2011. Antall uføre som andel av befolkningen har økt fra 9,5 til 9,6 prosent i samme periode.  Om lag halvparten av de nye uførepensjonistene er tidligere mottakere av tidsbegrenset uførestønad.

- Økningen er ventet og har sammenheng med avviklingen av tidsbegrenset uføretrygd. Mange av disse har nå fått innvilget uføretrygd, sier statsråd Hanne Bjurstrøm.

Da tidsbegrenset uføretrygd ble avviklet i 2010 gikk mottakerne over på arbeidsavklaringspenger. Man var samtidig klar over at mange i denne gruppen trolig ville få innvilget uførepensjon.

Til toppen