Forsiden

Historisk arkiv

Misbrukt spesialistbestemmelse oppheves

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Spesialistbestemmelsen som gir rett til oppholdstillatelse for arbeidsinnvandrere som tilbys en årslønn på minst 500 000, oppheves.

Spesialistbestemmelsen som gir rett til oppholdstillatelse for arbeidsinnvandrere som tilbys en årslønn på minst 500 000, oppheves.

Spesialistbestemmelsen ble innført i 2010. Den skulle gjøre det enklere og raskere for arbeidsgivere å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Etter tre år viser det seg at arbeidsgivere i liten grad bruker denne rekrutteringsmåten. Politiet og Utlendingsdirektoratet har samtidig meldt om misbruk og utilsiktet bruk av bestemmelsen.

-Det har vist seg at en økende andel av søkerne er ufaglærte og at lønnstilbudet de hevder å ha fått ikke har vært reelt. Dette er misbruk av ordningen og spesialistbestemmelsen oppheves derfor med virkning fra 15. januar, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Overgangsbestemmelser vil sikre at personer som allerede har oppholdstillatelse som spesialist, vil kunne få fornyet denne dersom vilkårene fremdeles er oppfylt.

Ordningen for faglærte arbeidssøkere

Bestemmelsen om oppholdstillatelse for faglærte arbeidssøkere blir også opphevet fra 15. januar. Et fåtall av dem som har hatt slik tillatelse, har funnet relevant arbeid i Norge. De utenriksstasjonene som mottar flest søknader, har meldt om utstrakt og økende bruk av falske dokumenter i søknadene slik at søkerne i realiteten ikke er faglærte.

Oppholdstillatelse for tjenesteytere

Oppholdstillatelsen for tjenesteytere utvides fra fire til maksimalt seks år. Tillatelsen vil gis for to år av gangen, men ikke lenger enn kontraktens varighet. Kravene til norske lønns- og arbeidsvilkår må fremdeles være oppfylt.  Tillatelsen vil ikke danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse i Norge.

Endringen vil særlig ha betydning for olje- og gassindustrien som har større forutsigbarhet for å beholde god kompetanse noe lengre. Endringene i denne bestemmelsen trer i kraft fra 1. april.