Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Styrker sikkerheten for nye i arbeidslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Regjeringen styrker Arbeidstilsynet med 6 millioner kroner for å bedre sikkerheten blant arbeidstakere som er nye i arbeidslivet.

Regjeringen styrker Arbeidstilsynet med 6 millioner kroner for å bedre sikkerheten blant arbeidstakere som er nye i arbeidslivet. 

-Det er sterkt behov for å bedre sikkerheten og kjennskapet til regelverket blant nye arbeidstakere. Arbeidstilsynet skal gjennomføre en særlig innsats overfor denne gruppen, varsler arbeidsminister Anniken Huitfeldt. 

Innsatsen skal rettes mot tre grupper: Unge som nettopp har begynt i sin første jobb, unge som begynner i arbeid i forbindelse med utdanning og utenlandske arbeidstakere uten arbeidserfaring fra Norge. Disse har ofte lite kunnskap om reglene rundt helse, miljø og sikkerhet. De kjenner for dårlig til sine rettigheter og plikter i arbeidslivet, de får ofte dårlig opplæring og dårligere arbeidsbetingelser enn andre.

Satsingen på nye i arbeidslivet som foreslås i revidert nasjonalbudsjett er en del av regjeringens handlingsplan 3 for et anstendig og seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping. I handlingsplanen legger regjeringen fram en rekke tiltak for å bekjempe useriøse forhold i arbeidslivet. 

-Vårt mål er at det skal bli vanskeligere for useriøse aktører i det norske arbeidsmarkedet. Derfor styrker vi kontrollen, sier statsråden.

Allmenngjøring er det viktigste virkemiddelet mot dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Det vil si å gjøre deler av tariffavtalens bestemmelser gjeldende for alle arbeidstakere innenfor samme bransje. Regjeringen ønsker å gjøre ordningen enklere og mer robust.

Dette er den tredje handlingsplanen mot sosial dumping. Planen bygger videre på tiltakene i handlingsplanene som ble lagt fram i 2006 og 2008, og Arbeidslivsmeldingen, som ble lagt fram i 2011.

-Tiltakene som er innført har virket, men utfordringene er større enn forventet. Fortsatt blir arbeidstakere underbetalt og utnyttet. Utenlandske arbeidstakere er i større grad utsatt for arbeidsulykker enn norske arbeidstakere. Vi ser også tegn på omgåelse av regelverket mot sosial dumping, sier Anniken Huitfeldt.

Til toppen