Historisk arkiv

Styrker innsatsen for personer med nedsatt arbeidsevne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Regjeringen styrker innsatsen for personer med nedsatt arbeidsevne med 2000 tiltaksplasser sammenlignet med 2013. – Dette gjør det mulig å gi blant annet denne gruppen tilbud om tiltaksplasser i ordinært arbeidsliv i større grad enn i dag, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Regjeringen styrker innsatsen for personer med nedsatt arbeidsevne med 2000 tiltaksplasser sammenlignet med 2013.
– Dette gjør det mulig å gi blant annet denne gruppen tilbud om tiltaksplasser i ordinært arbeidsliv i større grad enn i dag, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Regjeringen legger opp til et tiltaksnivå på om lag 70 700 tiltaksplasser i 2014. Av dette er om lag 14 000 plasser for ledige, og om lag 56 700 plasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Antall tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne styrkes med om lag 2 000 plasser. Tiltaksnivået for ledige reduseres med om lag 2 000 plasser sammenlignet med 2013, noe som har sammenheng med forventninger om en stabil arbeidsmarkedssituasjon framover.

I tillegg vil regjeringen trappe opp antall deltagere i forsøket med lønnstilskudd for arbeidsgivere som ansetter personer som har rett til arbeidsavklaringspenger, fra 150 plasser i 2013 til 400 plasser i 2014.

Dette gir et samlet tiltaksnivå på 71 100 plasser i gjennomsnitt i 2014.

Regjeringen forventer en vekst i sysselsettingen på nær 30 000 personer både i 2013 og 2014, og bare små endringer i nivået på arbeids¬ledigheten.

Utvidet garanti for unge med nedsatt arbeidsevne

I 2013 innførte Regjeringen en garanti for unge med nedsatt arbeidsevne i alderen 20-24 år. Unge med nedsatt arbeidsevne kan være særlig utsatte på arbeidsmarkedet. Derfor vil Regjeringen utvide målgruppen for denne garantien i 2014 til å gjelde unge i alderen 20-29 år. Garantien gir unge med nedsatt arbeidsevne som har behov for bistand for å komme i arbeid, rett til bistand tilpasset den enkeltes behov.