Historisk arkiv

Ambassadører

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

2010 Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon

  


"Mitt ønske som ambassadør er å kunne bidra til at barns stemmer blir lyttet til og handlet ut fra"

Maria Reklev

"Det handler om å ikke forholde seg likegyldig til samfunnet rundt seg"

Steinar J. Olsen

"Jeg har et brennende engasjement for rettferdighet, solidaritet og omsorg"

Honoratte Muhanzi Kashale

"Viktig å få fokus på problemet, særlig for elever som er i fare for å droppe ut av skolen"

Anna Holm Heide