Historisk arkiv

2010: Nasjonale aktiviteter og arrangementer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Nasjonale aktiviteter og arrangementer som gjennomføres i Norge i forbindelse med 2010 Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon.

Aktiviteter og arrangementer som gjennomføres i forbindelse med 2010 Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon.

Oversikten oppdateres fortløpende.
Sist oppdatert: 13. oktober 2010.

  

Dato

Aktivitet/arrangement

Arrangør

Sted

19.-20. januar

Makt og muligheter i fattigdomsåret 2010.

Hva motiverer og inspirerer?

Samarbeidsforum mot fattigdom og Batteriet i Oslo

Oslo

18. februar

Fattigdomshøringen i Bodø

Batteriet Nord-Norge

Bodø

9. mars

Nasjonalt åpningsarrangement

Arbeidsdepartementet i samarbeid med Fafo

Oslo

Våren 2010

Oppstart Røde Kors Friluft

Haugesund Røde Kors

Haugesund

5.-6. mai

Humanitært forum i Nordland

Nordland Røde Kors

Nordland

11. -13. juni

Groruddalen Blokk Party

Break Records

Oslo

5.-8. august

Tiltak for sosial inkludering

Harry Benjamin Ressurssenter

Toten

15. august  Kulturfestival Rairo  Kultursenteret SISA  Alta

18.-24. august

Verdiuka for elever i videregående skole

MOT

Levanger og Leksvik

28. august-5. september

Fokusuke i regi av Velferdsalliansen/EAPN Norway;

Informasjons og aksjonsstands, fire regionale samlinger med temavise Sosialpolitiske Forum (minsteinntekt, barnefattigdom, tilgang til tjenester, bolig), aksjoner og informasjonsstands ved NAV kontorer mv.

Velferdsalliansen

Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo

30. august -
5. september

EAPN Norway internasjonale fokusuke                              

Velferdsalliansen/EAPN Norway

Oslo
31. august - 1. september Makt og muligheter i fattigdomsåret 2010.  Vendepunktshistorier  Samarbeidsforum mot fattigdom og Batteriet i Oslo Oslo

September - desember

Fortell meg! Et familielæringsprosjekt for nyinnflyttede innvandrerfamiliers nettverk

Tønsberg kommune, Voksenopplæringen Tønsberg
1. september

Filmlansering etter manuskurs og konkurranse for ungdom 12-22 år på Stovner og Romsås

Groruddalen frie filmere

Oslo
 

Markedsføring av aktivitetene i EAPN Norways fokusuke

Batteriet Midt-Norge (Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim)

 

6. september

Inkludering i frivillig sektor. Arrangement for Stecak - Foreningen for unge bosniere i Norge.

Frivillighet Norge

Oslo
13. september   Utstillingsuke og konsert   Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bergen   Bergen

13. september

Fattigdomshøring i Harstad.

Batteriet Nord-Norge

Harstad

13.-19. september

EAPN Norway regional fokusuke - Bergen
Fagdag 14. september med tema fattigdom og sosial ekskludering.
Markedstorg med frivillige organisasjoner på stands.
Se hele programmet for fokusuka (pdf) 

Velferdsalliansen/EAPN Norway, Batteriet Vest-Norge, Høgskolen i Bergen m.fl.

Bergen

18.-19. september  

Nasjonal informasjonskampanje. Filmlansering på FFOs kongress 18.-19. september 

FFO  

20.-25. september

EAPN Norway regional fokusuke - Trondheim
Fattigdomshøring 23. september
Markedstorg med frivillige organisasjoner på stands.
Se hele programmet for fokusuka (pdf)

Velferdsalliansen/EAPN Norway, Batteriet Midt-Norge m.fl.

Trondheim

27. september -
3. oktober

EAPN Norway regional fokusuke – Tromsø
Prosjektverksted for Ungdomsinitiativ
Markedstorg med frivillige organisasjoner på stands.
Se hele programmet for fokusuka (pdf)

Velferdsalliansen/EAPN Norway, Aktiv Ungdom m.fl. Tromsø
Oppstart oktober   Medieverksted   Frie filmere og Vardeteateret   Oslo
2. oktober Inkludering i frivillig sektor. Arrangement for deltakere og foreldre ved Damini House of Culture på Vestli, Oslo.

Frivillighet Norge

Oslo

11-17. oktober

Nasjonal fokusuke, diverse aktiviteter

   

13. oktober

Fagdag fattige barn og unge 

Kristiansand kommune, Batteriet Sør-Norge og FO Kristiansand

Kristiansand

13. oktober Inkludering i frivillig sektor. Arrangement for deltakere ved Kvalifiseringssenter for innvandrere. Frivillighet Norge Trondheim

14. oktober

Seminar for kommuneansatte om barnefattigdom

Redd Barna og Framfylkingen

Oslo
18. - 22. oktober  Informasjonsstand i kantiner NAV og SFO SIMBA – Sammen i arbeidet mot barnefattigdom, Drammen kommune Drammen
27. oktober Tenk om....  Konferanse om sosial innovasjon, sosial ansvarlighet og sosialt entreprenørskap      KREM m.fl. Oslo

28. oktober

Dagskonferanse om barnefattigdom

Batteriet Vest-Norge

Bergen

29. oktober  Etikkseminar: brukermedvirkning og medbestemmelse 
Batteriet Vest-Norge  Bergen
2. november Konferanse om fråfall i utdannings- og samfunnslivet –
Program for konferansen
Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Gardermoen

9.-10. november

Konferansen ”Kan vi fjerne fattigdommen i Norge?”
Program for konferansen  

Stiftelsen Rettferd for taperne, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Høgskolen i Lillehammer

Oslo

11. november  Humanitært forum  Nordland Røde Kors  Narvik

19. november 

Seminar om fattigdom og sosial eksklusjon med vekt på storbyproblematikk .

Norske Kvinners Sanitetsforening og Oslo kommune  

Oslo
19. november Sammen mot fattigdom – menneskering rundt Stortinget
www.sammenmotfattigdom.no
Velferdsalliansen, Kirkens Bymisjon, Batteriet og Fellesorganisasjonen (FO) Oslo
2. desember  Inspirasjonsdag med brukerorganisasjonen KREM  SIMBA – Sammen i arbeidet mot barnefattigdom, Drammen kommune  Drammen

6. desember

Humanitært forum ”Sosial ulikhet i oppvekst” 

Norges Røde Kors sentralt

Oslo

13. desember Erfaringsseminar om arbeidet med kvalifiseringsprogrammet Arbeids- og velferdsdirektoratet   Drammen

14. desember

Nasjonalt avslutningsarrangement

Arbeidsdepartementet i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet og Fafo

Drammen

Kontinuerlig

Inkludering av utsatte grupper i fotball

Norges Fotballforbund

 

Kontinuerlig

Prosjekt Voksen, men ung. Støtte til livsmestringsproblemer gjennom deltakelse i kulturaktiviteter  

Mental Helse Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag

Ikke tidfestet

Erfaringsseminar om Opplevelseskortet

Ålesund kommune

Ålesund
Januar 2011 Fagdag om flerkultur i Akershus Røde Kors  Akershus Røde Kors  Oslo