Historisk arkiv

Maria Reklev

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Ambassadør for 2010

"Mitt ønske som ambassadør er å kunne bidra til at barns stemmer blir lyttet til og handlet ut fra"

"Mitt ønske som ambassadør er å kunne bidra til at barns stemmer blir lyttet til og handlet ut fra"

 

Maria Reklev er 42 år og jobber som organisasjonssekretær i Landsforeningen for barnevernsbarn.

– Mange av de menneskene jeg har møtt og arbeidet med har opplevd seg som enten fattige eller sosialt ekskludert. Det viktigste kunnskapen jeg har fått av dem er at absolutt alle har viktige ressurser og kunnskap som kan være verdifulle bidrag. Vi trenger bare å tro på det. Vi må også sørge for å tilrettelegge for at alle stemmer blir hørt på lik linje. Empowerment og troen på det enkelte menneskes unike verdi er min plattform. I rollen som ambassadør ønsker jeg å bidra til at barns stemmer blir lyttet til og handlet ut, sier Maria Reklev.

I dag jobber Maria som organisasjonssekretær i Landsforeningen for barnevernsbarn som er en interesseorganisasjon for de som er eller har vært i barnevernet. Dette er en engasjerende jobb hvor Marie får bidra sammen med flott ungdom i arbeidet med et stadig bedre barnevern i Norge.

Maria har bakgrunn fra Konfliktrådet i Oslo både som fagansvarlig, prosjektleder og megler. I lang tid har hun hatt engasjement i forskjellige fora for fredlig konflikthåndtering og forsoning. I to år fikk ledet hun et prosjekt med fokus på voldelige jenter i gjenger. I tillegg har hun vært veileder, ført tilsyn og vært kontaktperson i barnevernet. Hun har utdanning hovedsakelig fra Universitetet i Oslo med psykologi og kriminologi.

Maria representerer Landsforeningen for barnevernsbarn i Kontaktutvalget mellom Regjeringen og representanter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte.

Følg Maria på Twitter: twitter.com/mariareklev