Historisk arkiv

Steinar J. Olsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Ambassadør for 2010

"Det handler om å ikke forholde seg likegyldig til samfunnet rundt seg"

"Det handler om å ikke forholde seg likegyldig til samfunnet rundt seg"

 

Steinar har et brennende samfunnsengasjement og mener at alle mennesker fortjener en sjanse uansett hvilken fortid de har. Derfor har Stormberg også satt seg mål som ikke handler om kroner og øre. 25 prosent av de ansatte skal ha en bakgrunn som av en eller annen grunn gjør det vanskelig å få innpass i arbeidslivet.

Steinar har vist med all tydelighet at det lønner seg å inkludere. I 1998 hadde Stormberg 4 ansatte og en omsetning på 3,8 millioner. I 2008 var omsetningen økt til 149 mill og det ble solgt totalt 1.345.370 plagg gjennom mer enn 600 sportsbutikker og barnetøybutikker over hele landet. Antall ansatte er i dag 80.

– De fleste offentlige og private arbeidsgivere er feige som ikke tør å ansette mennesker som er rusavhengige, som har vært borte fra arbeidsmarkedet som følge av psykiske helseplager eller som har en kriminell fortid.

Stormberg-gründeren fikk i 2006 "Leder viser vei" prisen av Rådet for Psykisk Helse. Han ble i 2008 av Female Future tildelt Agders første pris for arbeidsglede: "Helter og Forbilder". Steinar J. Olsen ble i 2008 nominert til Årets Leder av Ukeavisen Ledelse. I 2009 ble Stormberg kåret til Norges mest familievennlige arbeidsplass gjennom tildeling av Gullriset fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Samme år ble Steinar J. Olsen tildelt Digital Awards prisen Årets Person av New Media Network. Han sitter i Nærings- og handelsministerens Strategiske råd for SMB, og ble i 2010 oppnevnt av Regjeringen til å sitte i et utvalg som skal gjennomgå skjermede virksomheters rolle i arbeidsmarkedspolitikken.

Følg Steinar på Twitter: twitter.com/SteinarJOlsen 
Les på Steinars blogg: www.blogg.stormberg.no