Tidligere statssekretær Norvald Mo (Ap)

Perioden 23.11.12 - 16.10.13

Født: 1953

Oppvokst i Hardanger, har bodd i Oslo siden 1979

Arbeidet i Norsk Jern og Metallarbeiderforbund og Fellesforbundet

Har vært nestleder i AUF, vararepresentant til Stortinget og i tre perioder vært statssekretær ved Statsministerens kontor

Har hatt ulike verv i idretten og er leder av Oslo Idrettskrets