Historisk arkiv

Regjeringen oppnevner granskningskommisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen vil presentere mandat og sammensetning av granskningskommisjonen i dag, kl. 11.30 i Plenumssalen, R4.

Regjeringen oppnevner granskningskommisjon

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen vil presentere mandat og sammensetning av granskningskommisjonen:

Tid: Fredag 7. april kl 11.30

Sted: Plenumssalen, R4 i regjeringskvartalet

Pressen er velkommen!