Historisk arkiv

Norge lykkes med integreringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Det pågår hele tiden en debatt om hvorvidt integreringen er vellykket eller ikke i Norge. En ny EU-undersøkelse viser at Norge lykkes jevnt over, og det er hyggelig at vi får det bekreftet, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

– Det er særlig gledelig at vi er på topp når det gjelder innvandrernes deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Rapporten viser også at det nytter å ha et kontinuerlig fokus på tiltak som fremmer integrering. Vi har derfor for 2008 gått inn for en videreføring og styrking av Handlingsplan for integrering og inkludering, sier statsråden.

 

Informasjon om undersøkelsen: Migrant Integration Policy Index