Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Om midlertidig tillatelse til enslige mindreårige asylsøkere over 16 år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ett av regjeringens tiltak for å redusere asylankomstene gjelder enslige mindreårige asylsøkere over 16 år. Tiltaket innvirker ikke på barns rett til opphold så lenge de er mindreårige, og vil heller ikke gjelde for enslige mindreårige asylsøkere som har fått behandlet søknaden om asyl før endringen trer i kraft.

Enslige mindreårige asylsøkere som ikke har omsorgspersoner i hjemlandet, får i dag en tillatelse for ett år om gangen, selv om de ikke har et behov for beskyttelse, eller det foreligger andre sterke menneskelige hensyn. Når det søkes om fornyelse av tillatelsen, blir denne i dag fornyet også etter at søkeren har fylt 18 år. Etter tre år gis det permanent oppholdstillatelse (bosettingstillatelse).

Tiltaket innebærer at enslige mindreårige asylsøkere som er over 16 år, skal kunne nektes videre opphold etter at de er fylt 18 år, dersom de ikke har noe annet individuelt grunnlag for å få en tillatelse enn at de mangler omsorgspersoner i hjemlandet. Det er først etter fylte 18 år at personene må forlate Norge. De er da ikke lenger mindreårige. Barnekonvensjonen er ikke til hinder for en slik praksis.

Det understrekes at alle barn som har behov for asyl eller beskyttelse fortsatt vil få dette. Det skal også alltid foretas en individuell vurdering av om det er grunnlag for ordinær tillatelse på humanitært grunnlag. Endringen vil således ikke berøre dette.

Tiltaket skal på høring i høst og planlegges å tre i kraft våren 2009. Enslige mindreårige asylsøkere som har fått behandlet søknaden om asyl før endringen trer i kraft, vil ikke bli omfattet av forslaget.

Til toppen