Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vidare arbeid med tenestepensjon og AFP i offentleg sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Torsdag 3. april la ekspertgruppa som har vurdert ulike opplegg for det vidare arbeidet med tenestepensjon og AFP i offentleg sektor fram arbeidet sitt for partane i arbeidslivet.

Torsdag 3. april la ekspertgruppa som har vurdert ulike opplegg for det vidare arbeidet med tenestepensjon og AFP i offentleg sektor fram arbeidet sitt for partane i arbeidslivet.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys mottok rapporten på vegne av regjeringa.

Last ned
Rapport om AFP (Word-format)
Rapport om AFP (PDF-format)