Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Stortingsmelding om arbeidsinnvandring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeidsinnvandring bidrar til den økonomiske utviklingen i Norge. I stortingsmelding nr 18 (2007-08) Arbeidsinnvandring presenteres en rekke tiltak som skal gi en mer brukervennlig, oversiktlig og forutsigbar arbeidsinnvandringspolitikk.

Stortingsmelding nr. 18 (2007-2008)Arbeidsinnvandring bidrar til den økonomiske utviklingen i Norge. I stortingsmelding nr 18 (2007-08) Arbeidsinnvandring presenteres en rekke tiltak som skal gi en mer brukervennlig, oversiktlig og forutsigbar arbeidsinnvandringspolitikk.

Regjeringens hovedgrep er å mobilisere nasjonal arbeidskraft gjennom NAV-reformen og pensjonsreformen. Arbeidsinnvandringen skal supplere denne strategien.

Stortingsmeldingen ble presentert av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen fredag 18. april 2008. 

 

Dokumenter

 

Pressemeldinger
Pressemeldinger om Stortingsmelding nr. 18 (2007-08) Arbeidsinnvandring:

Se også: