Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Endringer i departementsstrukturen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

I statsråd 18.12.2009 ble det besluttet enkelte endringer i departementsstrukturen fra 1. januar 2010. Endringene medfører også at departementets sider er under oppdatering.

1. januar 2010 endrer departementet navn til Arbeidsdepartementet (AD). Departementet vil da bestå av følgende fagavdelinger:

 • Arbeidsmarkedsavdelingen
 • Administrasjons- og utviklingsavdelingen
 • Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen
 • Budsjett- og økonomiavdelingen
 • Pensjonsavdelingen
 • Velferdspolitisk avdeling

Fra samme dato overføres ansvaret for offentlige tjenestepensjoner, inkludert etatsstyringsansvaret for Statens pensjonskasse, fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet til Arbeidsdepartementet.  

Fagavdelinger som overføres til andre departementer:

 • Innvandringsavdelingen: Justis- og politidepartementet (JD)
 • Integrerings- og mangfoldsavdelingen: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)
 • Same- og minoritetspolitisk avdeling: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)

Internett og epost
Arbeidsdepartementets nettadresse blir www.regjeringen.no/ad.

Enkelte av departementets temasider blir flyttet som følger:

 • Innvandring - JD
 • Integrering og mangfold - BLD
 • Nasjonale minoriteter - FAD
 • Samepolitikk - FAD

Epostadressen til de ansatte endres tilsvarende. Nye adresser blir slik: [email protected]

 

Organisasjonskart
Arbeidsdepartementets organisasjonskart

(Klikk på bildet for større versjon)

 

Pressehenvendelser
Etter endringene i regjeringen høsten 2009 er enkelte ansvarsområder overført til andre statsråder. Her er oversikt over hvem som har ansvar for hva:

 • Arbeidsmarkedet, arbeidsinnvandring, arbeidsmiljø og sikkerhet, pensjonspolitikk, velferdspolitikk:
  Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm 
  Pressehenvendelser rettes til pressesenter i AD 
   
 • Innvandrings- og flyktningspolitikk:
  Justisminister Knut Storberget.
  Pressehenvendelser rettes til pressesenter i JD
   
 • Integrering og mangfold:
  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken
  Pressehenvendelser rettes til pressesenter i BLD
   
 • Samer og nasjonale minoriteter:
  Fornyings- og kirkeminister Rigmor Aasrud.
  Pressehenvendelser rettes til pressesenter i FAD 

  

Mer informasjon