Historisk arkiv

Hanne Bjurstrøm ny arbeidsminister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Kongen har i statsråd i dag utnevnt Hanne Bjurstrøm som arbeidsminister fra og med 21. desember 2009. Rigmor Aasrud skal bestyre Arbeids- og inkluderingsdepartementet til og med 20. desember.

Kongen har i statsråd i dag utnevnt Hanne Bjurstrøm som arbeidsminister fra og med 21. desember 2009. Rigmor Aasrud skal bestyre Arbeids- og inkluderingsdepartementet til og med 20. desember. 


Hanne Bjurstrøm på Slottsplassen etter ekstraordinært statsråd i dag. (Foto: AID.)

Fram til og med 20. desember 2009 har Bjurstrøm ansvar for å bistå statsråd Erik Solheim med internasjonale klimaforhandlinger.

Statssekretærerene Libe Rieber-Mohn og Jan-Erik Støstad i departementet har også fått avskjed i nåde. Samtidig er Jan-Erik Støstad utnevnt som statssekretær for statsråd Rigmor Aasrud fram til og med 20. desember 2009, og for statsråd Hanne Bjurstrøm fra 21. desember 2009.

Det tas sikte på at det fra 1. januar 2010 opprettes et nytt Arbeidsdepartement. Det nye departementet vil bestå av dagens Arbeids- og inkluderingsdepartement med unntak av Innvandringsavdelingen som overføres til Justis- og politidepartementet, Integrerings- og mangfoldsavdelingen overføres til det nye Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, og Same- og minoritetspolitisk avdeling som overføres til det nye Fornyings- og kirkedepartementet. Ansvaret for offentlige tjenestepensjoner overføres fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet til det nye Arbeidsdepartementet.

 

Mer informasjon