Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Urfolkstiltak i nordområdesatsingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Etablering av grenseoverskridende kunnskapsprogram og et eget urfolksprogram for kulturbasert næringsutvikling er blant tiltakene i regjeringens nordområdesatsing.

Last ned strategien (PDF)
Last ned strategien (PDF)

– Regjeringens nordområdepolitikk skal bidra til å trygge urfolkenes språk, kultur, næringer og samfunnsliv sier statsråd Dag Terje Andersen.

Regjeringen la i dag fram ”Nye byggesteiner i nord. Neste trinn i Regjeringens nordområdestrategi”.  Sikring av urfolks kultur og livsgrunnlag er et av sju satsingsområder i strategien.  Blant tiltakene på urfolksområdet er:

Etablering av et grenseoverskridende kunnskapsprogram for dokumentasjon av samisk tradisjonskunnskap i et nordområdeperspektiv.    

 • Etablering av et grenseoverskridende kunnskapsprogram for dokumentasjon av samisk tradisjonskunnskap i et nordområdeperspektiv.

 • Etablering av et urfolksprogram for kulturbasert næringsutvikling

 • Utvikling av etiske retningslinjer i forhold til urfolk ved økonomisk virksomhet i nordområdene.
 • Utvikling av digital infrastruktur for urfolksspråk
 • Kapasitets- og kompetanseoppbyggingved institusjoner som driver med samisk forskning, utdanning og kunnskaps-, nærings- og kulturutvikling i nordområdene.
 •  

  – Livsgrunnlag binder folkene i nordområdene sammen på tvers av landegrenser. Urfolks unike erfaringer og kunnskap må bevares og videreutvikles, også for å møte framtidas utfordringer. I satsingen framover vil regjeringen legge til rette for at urfolk selv har vilkår for å delta i prosessene og kan nyttiggjøre seg de muligheter framtidig utvikling i nord kan gi, sier statsråden.

   

  Til toppen