Historisk arkiv

Billighetserstatning til utdanningsskadelidende samer og kvener

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Det er gledelig at de første sakene med oppreisning til samer og kvener som mistet skolegang under andre verdenskrig nå er ferdigbehandlet, sier statssekretær Berit Oskal Eira.

Pressemelding

Nr.: 129
Dato: 25.10.2006

Billighetserstatning til utdanningsskadelidende samer og kvener

– Det er gledelig at de første sakene med oppreisning til samer og kvener som mistet skolegang under andre verdenskrig nå er ferdigbehandlet, sier statssekretær Berit Oskal Eira.

Denne uken behandlet Billighetserstatningsutvalget de første 11 søknadene om erstatninger til utdanningsskadelidte samer og kvener, og det er fastsatt en oppreisning på 70 000 kroner til alle.

I alt 150 saker av om lag 1000 søknader er oversendt fra Utdanningsdirektoratet til Justissekretariatene med innstilling om oppreisning, og man regner med at de resterende sakene vil følge fortløpende. Justissekretariatene har lagt opp til en rask saksbehandling for å få framlagt disse sakene for Billighetserstatningsutvalget.

Billighetserstatningsutvalget skal ha tre møter til før jul. Utvalget har flere andre oppreisningssaker og bestemmer selv sine prioriteringer, men det er bedt at sakene med oppreisning til utdanningsskadelidte samer og kvener blir prioritert.

– Det er godt håp om at flere samer og kvener som mistet skolegang under andre verdenskrig vil få utbetalt sine oppreisninger i løpet av kort tid, sier Berit Oskal Eira.