Historisk arkiv

Bjarne Håkon Hanssen åpnet i dag Norges første NAV-kontor i Trøgstad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

NAV-kontoret i Trøgstad er ett av 20 pilotkontor i den nye arbeids- og velferdsforvaltningen som skal åpnes høsten 2006. – Åpningen av pilotkontorene er en viktig milepæl i gjennomføringen av NAV-reformen, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Pressemelding

Nr.: 106
Dato: 02.10.2006

Bjarne Håkon Hanssen åpnet i dag Norges første NAV-kontor i Trøgstad

NAV-kontoret i Trøgstad er ett av 20 pilotkontor i den nye arbeids- og velferdsforvaltningen som skal åpnes høsten 2006. ­– Åpningen av pilotkontorene er en viktig milepæl i gjennomføringen av NAV-reformen, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Arbeids- og velferdsforvaltningen består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og Trygdetaten) og kommunenes sosialtjeneste. De lokale kontorene skal opprettes ved avtale mellom den enkelte kommune og Arbeids- og velferdsetaten.

Avtalen skal blant annet regulere hvilke kommunale tjenester som inngår i NAV-kontoret. NAV-kontoret skal gi brukerne ett kontaktsted, hvor alle arbeids- og velferdsforvaltningens virkemidler skal stå til disposisjon.

– Formålet med reformen er å hjelpe flere i arbeid eller aktiv virksomhet, og sørge for at færre får trygd eller stønad som hovedkilde til forsørgelse. Reformen tar videre sikte på en mer brukervennlig, samordnet og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning, sier statsråden.

I alt 20 pilotkontor skal etableres i 2006. De erfaringene man høster skal brukes ved etablering av de resterende NAV-kontorene. Innen utgangen av 2009 skal det være NAV-kontor som dekker alle landets kommuner.