Historisk arkiv

Historisk arkiv

Høring om fattigdom mandag 9. januar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen har varslet at den vil legge fram en helhetlig plan for avskaffelse av fattigdom. Som ledd i regjeringens arbeid med denne planen, inviterer Bjarne Håkon Hanssen frivillige organisasjoner, kunnskapsmiljøer og etater til en høring, mandag 9. januar, kl. 09 – 15.

Høring om fattigdom mandag 9. januar

Invitasjon til høring om fattigdom, 9. januar 2006

Regjeringen har varslet at den vil legge fram en helhetlig plan for avskaffelse av fattigdom. Som et ledd i regjeringens arbeid med denne planen inviterer arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen frivillige organisasjoner, kunnskapsmiljøer og etater til en høring:

Tid: Mandag9. januar 2006, kl.0900-1500,

Sted: Regjeringskvartalet, Einar Gerhardsens plass 1 (R4), Plenumssalen.

Formålet med høringen er å få identifisert områder og målgrupper som innsatsen bør rettes mot, og få fram forslag til strategier, tiltak og virkemidler for å forebygge og avhjelpe fattigdom.

Høringen er åpen for pressen.

Program:

Kl. 09.00-09.15 Kaffe

Kl. 09.15 Arbeids- og inkluderingsministeren ønsker velkommen

Kl. 09.30-10.00 Hvem er fattige? Årsaker, og løsninger - fra et forskningsståsted

Innlegg:

 • Gruppe for inkluderende velferd (GIV), Høgskolen i Oslo

v/forskningsleder Ivar Lødemel.

 • Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon (Fami) v/forskningssjef Tone Fløtten.

Kl. 10.00-10.30 Hvem er fattige? Årsaker, og løsninger

Forberedte innlegg:

 • Velferdsalliansen v/styreleder Leiv Mørkved.
 • Fellesaksjonen mot fattigdom v/Bjønnulv Evenrud.
 • Redd Barna v/Marianne Borgen, leder av Redd Barnas Norgesprogram.

Kl. 10.30-10.50 Kaffe

Kl. 10.50-12.15 Innspill fra salen.

Kl. 12.15-12.45 Enkel lunsj

Kl. 12.45-13.15 Hvordan kan frivillige organisasjoner og selvhjelpsgrupper bidra i fattigdomsbekjempelsen?

Forberedte innlegg ved:

 • Kirkens Bymisjon, Batteriet, v/daglig leder i Batteriet Kai-Rune Myhrer.
 • Frelsesarmeen v/major Gunnar Eide.
 • Frivillighet Norge (FriNor) v/leder Sven Mollekleiv.

Kl. 13.15-13.45 Hvordan kan etatene og hjelpeapparatet bedre bidra til å forebygge og avskaffe fattigdom?

Forberedte innlegg ved:

 • NAV Interim v/ass. direktør Inger-Johanne Stokke.
 • Sosial- og helsedirektoratet v/avd.direktør Anne Lieungh
 • KS v/rådgiver Magne Hustad.
 • Oslo kommune v/Kirsten Rytter , leder for Utviklingssenteret i Sagene bydel.

Kl. 13.45-14.45 Innspill fra salen.

Kl. 14.45 Oppsummering og avslutning ved arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Kl. 15.00 Slutt