Historisk arkiv

Ledigheten under 3 prosent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Ledigheten er nå under tre prosent, og mulighetene til å finne jobb for arbeidssøkerne er meget gode, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en kommentar til Aetats ledighetstall for mars.

Pressemelding

Nr.: 37
Dato: 06.04.2006

Kontaktperson:

Avdelingsdirektør Ola Ribe, tlf. 22 24 47 10

Ledigheten under 3 prosent

– Ledigheten er nå under tre prosent, og mulighetene til å finne jobb for arbeidssøkerne er meget gode, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en kommentar til Aetats ledighetstall for mars.

Ifølge Aetat var det ved utgangen av mars 70 000 helt ledige arbeidssøkere, en nedgang på 19 000 personer (-21 %) fra samme måned i fjor. Ledige utgjør nå 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

Samtidig som ledigheten faller ble det i mars lyst ut mange ledige stillinger. Dette understreker ytterligere at arbeidsmarkedet fortsetter å bedre seg, påpeker arbeids- og inkluderingsministeren.