Historisk arkiv

Terje Sjeggestad held fram som direktør i UNE

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

I statsråd fredag 27. januar blei Terje Sjeggestad utnemnt til å halde fram som direktør i Utlendingsnemnda (UNE) for seks nye år.

Pressemelding

Nr.: 11
Dato: 30.01.06

Terje Sjeggestad held fram som direktør i UNE

I statsråd fredag 27. januar blei Terje Sjeggestad utnemnt til å halde fram som direktør i Utlendingsnemnda (UNE) for seks nye år.

Terje Sjeggestad har vore direktør i UNE sidan opprettinga i 2001, og har i statsråd fått fornya åremålet sitt med seks nye år.

UNE er eit uavhengig forvaltingsorgan som har vore i aktivitet sidan 1. januar 2001 og er administrativt underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). UNE behandlar klager på Utlendingsdirektoratets (UDIs) vedtak etter reglane i utlendingsloven og utlendingsforskrifta, mellom anna asylsaker og andre utlendingssaker.

Lenke til Utlendingsdirektoratet (UDI)

Lenke til Utlendingsnemnda (UNE)