Forsiden

Historisk arkiv

Enkelte endringer i ferieloven på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender på høring enkelte endringer i ferieloven som blant annet sikrer at ferie tas ut og ikke byttes med økonomisk godtgjørelse. Samtidig foreslås det at manglende avviklet ferie fullt ut kan overføres til neste år.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender på høring enkelte endringer i ferieloven som blant annet sikrer at ferie tas ut og ikke byttes med økonomisk godtgjørelse. Samtidig foreslås det at manglende avviklet ferie fullt ut kan overføres til neste år. Endringene er en nødvendig tilpasning til EU-direktivet om arbeidstid.

– Ferielovens krav om årlig ferie er viktig både av helse- og velferdsmessige grunner. Forslaget vil på en positiv måte bidra til å legge et større press på arbeidsgiver og arbeidstaker til å oppfylle lovens bestemmelser om årlig rekreasjon og hvile, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Ferie som ikke er avviklet i løpet av året, må overføres og avvikles neste år. 
Forslaget medfører at ferie som ikke er avviklet i løpet av året, må overføres og avvikles neste år.

 

EU-direktivet om arbeidstid stiller krav om at arbeidstaker hvert år skal ha minst fire ukers betalt ferie og at denne retten ikke kan byttes med en økonomisk godtgjørelse. I en dom avsagt av EF-domstolen presiseres og gjentas direktivets krav. For å sikre overensstemmelse med direktivets og EU-dommens krav, foreslår departementet å endre dagens ferielov som åpner opp for å få økonomisk godtgjørelse i tilfeller der ferien faktisk ikke blir avviklet.

Forslaget innebærer at ferie som, til tross for lovens krav, likevel ikke er avviklet i løpet av året, må overføres og avvikles neste år. Bare ved sykdom og permisjoner skal det være mulig å erstatte manglende avviklet ferie med økonomisk godtgjørelse.

Mange arbeidstakere har i dag etter tariffavtale eller annen avtale rett til fem ukers ferie. Forslaget innebærer ingen begrensninger i forhold til avtalt ferie utover lovens minimumskrav på fire uker og en dag ferie, og det vil derfor være mulig å avtale at slik ”ekstraferie” skal erstattes med økonomisk godtgjørelse dersom den ikke avvikles.

Høringsfristen er 31. desember 2007.

Høring - forslag til endringer i ferieloven