Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Det gode arbeidsmarkedet reduserer folketrygdens utgifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett 2007 å sette ned folketrygdens utgifter med om lag 4,2 milliarder kroner. – Hovedårsaken er den høye sysselsettingsveksten og betydelige reduksjon i arbeidsledigheten, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett 2007 å sette ned folketrygdens utgifter med om lag 4,2 milliarder kroner. – Hovedårsaken er den høye sysselsettingsveksten og betydelige reduksjon i arbeidsledigheten, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Utviklingen på arbeidsmarkedet er mer positiv enn ventet. Det betyr at vi reduserer de forventede utbetalingene til dagpenger under arbeidsløshet med drøye 2,1 milliarder kroner i 2007. – Dette viser en svært god utvikling i arbeidsmarkedet, hvor stadig flere kommer i arbeid. Antall helt arbeidsledige er nå justert ned til tilnærmet 48 000 personer, sier statsråden.

Folketrygdens øvrige utgifter blir etter nye anslag foreslått satt ned med nær 2,1 milliarder kroner. Dette skyldes i hovedsak en forventet nedgang i utgifter til sykepenger, medisinsk rehabilitering, tidsbegrenset uførepensjon og ytelser til yrkesrettet attføring. 
 

 


– Reduksjonen i sykefraværet kan blant annet ha sammenheng med at virksomhetene i større grad enn tidligere tilrettelegger for arbeidstakere som blir syke, sier Bjarne Håkon Hanssen.

At utgiftene til sykepenger nå settes ned med 765 millioner kroner har sammenheng med en forventning om reduksjon i sykefraværet i 2007.
– En reduksjon i sykefraværet og arbeidsledigheten samtidig er noe overraskende, men positivt. Det tyder på at all oppmerksomheten som var rundt sykefraværsproblematikken høsten 2006 har ført til mer fokus på arbeidet med å få fraværet ned. Reduksjonen i sykefraværet kan blant annet ha sammenheng med at virksomhetene i større grad enn tidligere tilrettelegger for arbeidstakere som blir syke, sier Hanssen.

Regjeringen ønsker å støtte opp under denne utviklingen så godt som mulig og viderefører derfor det høye tiltaksnivået i annet halvår.

Ytelser til yrkesrettet attføring settes samlet sett ned med nærmere 445 millioner kroner. Dette skyldes en reduksjon i antall attføringspengemottakere, og har sammenheng med at flere attføringspengemottakere nå kommer i arbeid. Den positive utviklingen på arbeidsmarkedet fører til at det er enklere for personer med redusert arbeidsevne å finne arbeid etter fullført attføring.

For øvrig settes utgifter til rehabiliteringspenger ned med om lag 250 millioner kroner og utgifter til tidsbegrenset uførepensjon ned med 185 millioner kroner, sammenlignet med saldert budsjett.

Revidert nasjonalbudsjett 2007

Til toppen