Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Økte ressurser i kampen mot sosial dumping

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utvidet tilsynsansvar for Arbeidstilsynet krever økte ressurser. – Regjeringen foreslår derfor å styrke Arbeidstilsynet med ytterligere 5 millioner kroner, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Utvidet tilsynsansvar for Arbeidstilsynet krever økte ressurser.  – Regjeringen foreslår derfor å styrke Arbeidstilsynet med ytterligere 5 millioner kroner, slik at de skal kunne følge opp de nye oppgavene som følger av de nylig framlagte forslagene om påseplikt for oppdragsgivere og innsynsrett for tillitsvalgte, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Antallet arbeidsinnvandrere øker stadig og lite tyder på at arbeidsinnvandringen et kortvarig fenomen. I tillegg til de arbeidstakerne som er her som individuelle arbeidstakere, er det antakelig enda flere som kommer til Norge som utsendte/innleide arbeidstakere på tjenesteoppdrag.

For å ta vare på de positive følgene av den økte arbeidsinnvandringen, må også innsatsen mot de problematiske sidene forsterkes.

–Arbeidstilsynets kontroll og tilsyn rettet mot sosial dumping er spesielt viktig nå for å motvirke en todeling av arbeidsmarkedet der noen useriøse aktører ikke følger norske lover og regler, sier Hanssen.

Økningen i tilsynsetatens ressurser vil også sikre at Arbeidstilsynet kan ivareta den nye oppgaven de vil få knyttet til påseplikt for oppdragsgivere. Denne oppgaven vil kreve både tilsyn og veiledning. Tilsvarende gjelder for forslaget om innsynsrett for tillitsvalgte. Et av formålene med dette forslaget er at det skal føre til flere tips og mer informasjon til Arbeidstilsynet om virksomheter som ikke gir sine ansatte den lønna de har krav på etter allmenngjøringsregelverket.

Revidert nasjonalbudsjett 2007

 

Til toppen