Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Økte ressurser for å opprettholde høyt HMS-nivå i petroleumssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen vil styrke Petroleumstilsynet med 8,5 mill. kroner for å bidra til etablering av elektroniske samhandlingsløsninger og øke kapasiteten i forhold til et stadig mer komplekst aktørbilde.

– Det er avgjørende for HMS-nivået i sektoren at Petroleumstilsynet har nødvendig kapasitet og kompetanse, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

I petroleumssektoren skjer det en svært rask og teknisk komplisert utvikling innen IKT og samhandlingsløsninger. Nye løsninger gjør det blant annet mulig å integrere arbeidsprosesser offshore og på land. Dette reiser nye utfordringer på HMS-området.

– Petroleumsnæringen i Norge har et høyt nivå på Helse, miljø og sikkerhet blant annet gjennom et utstrakt og tett samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. Jeg vil derfor styrke Petroleumstilsynet i 2007 for å sikre at tilsynsmyndighetene, også i framtiden, har nødvendig kompetanse og teknologi til å ivareta sine oppgaver og roller, sier Hanssen.

Regjeringen ønsker også å styrke Petroleumstilsynet for å imøtekomme utfordringer knyttet til endringer i forhold til antall og størrelse på aktører i næringen. Det er kommet til mange nye og forholdsvis små aktører i tillegg til at fusjonen mellom Statoil og Hydro gir en stor endring i aktørbildet.

Revidert nasjonalbudsjett 2007

Til toppen