Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Forbedrer og effektiviserer utlendingsforvaltningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til å starte utvikling og implementering av et elektronisk saksbehandlingssystem for utlendingsforvaltningen.

– Elektronisk saksbehandling vil gi betydelige effektiviseringsgevinster for hele utlendingsforvaltningen og gi brukerne bedre service, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Et elektronisk saksbehandlingssystem vil gi ny mulighet for søkere til å levere enkelte typer søknader og dokumenter elektronisk, og vil på den måten være langt mer brukervennlig enn dagens system. Elektronisk saksbehandlingssystem vil også bidra til å gi søkerne og andre brukere av utlendingsforvaltningen bedre service. Systemet slik det framstår i dag gjør det vanskelig å gi publikum god informasjon om hvor saken ligger og hvor lang tid den vil ta. Med det nye systemet vil det bli store forbedringer.

– Utvikling og implementering av elektronisk saksbehandling er også et ledd i en nødvendig tilrettelegging for arbeidsinnvandring til et presset norsk arbeidsmarked. Raskere dokumentflyt vil gi raskere saksbehandling, og dermed bidra til at behovet for arbeidskraft kan dekkes hurtigere enn hva tilfellet er i dag, sier statsråden.

Regjeringen fremmet i St. prp. nr. 56 (2006 – 2007) forslag om en tilleggsbevilgning til utlendingsforvaltningen for å øke saksbehandlingskapasiteten og nedbygge restanser i utlendingssaker. Videre varslet regjeringen en bred gjennomgang av saksflyten på utlendingsfeltet, blant annet i den hensikt å avdekke områder for mer effektiv oppgaveløsning og bedre brukerservice. Bevilgning av midler til elektronisk saksbehandling er en oppfølging av dette.

Revidert nasjonalbudsjett 2007

Til toppen