Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet støtter utgivelse av kvensk roman

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har gitt 80 000 kr i tilleggsbevilgning til den tredje kvenskspråklige romanen av forfatter Alf Nilsen-Børsskog.

Minoritetsspråkpakten
Kvensk språk er en del av minoritetsspråkpakten.

Statssekretær Raimo Valle sier at Nilsen-Børskog sin romanserie er av stor betydning for utviklingen av et kvensk skriftspråk. - Kvensk språk er en del av kulturarven i Norge. Gjennom denne romanserien har forfatteren gitt oss et uvurderlig materiale som danner et viktig grunnlag for utvikling av kvensk skriftspråk, samtidig som utgivelsen er en begivenhet i seg selv. Det utgis i dag lite skjønnlitteratur på kvensk.

Alf Nilsen-Børsskog ga i 2004 ut den første kvenske romanen Kuosuvaaran takana (bak Kuosovaara) i serien Elämän jatko, som på norsk betyr ”livets fortsettelse” eller ”livet går videre”. Nilsen-Børsskog fulgte i 2007 opp med romanen Aittiruto.  Tredje bind i serien som nå skal utgis har tittelen Rauha, som betyr fred.

Med støtte fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet er utgivelsen av 3. bind fullfinansiert. Utgivelsen har i tillegg fått støtte fra Norsk kulturråd, Finnmark fylkeskommune, Kvensk institutt og Norsk-finsk kulturfond.

  

Arbeids- ja inkluderingsdepartementet tukkee kainunkielistä romaanin ulosantamista

Arbeids- ja inkluderingsdepartementet oon antanu 80 000 kr. lisärahhaa Alf Nilsen-Børsskogin kolmasele kainunkielisele romaanile.

Kruununsekretääri Raimo Valle sannoo ette Nilsen-Børsskogin romaanisarja oon iso merkitys kainun kirjakielen eðiststämisessä. – Kainun kieli oon osa Ruijan kulttuuriperinnöstä. Tämän romaanisarjan kautta kirjailija oon antanu meile erittäin hyvän materiaalin mikä oon tärkkee eðistämispohja kainun kirjakielele, ja samhaan aikhaan oon ulosantaminenki tapattuma. Nykysin annethaan ulos vähä kainunkielistä sievälitteratuurii.  

Alf Nilsen-Børsskog antoi ulos 2004 ensimäisen kainunkielisen romaanin, Kuosuvaaran takana, Elämän jatko-sarjasta. Sitte 2007 Nilsen-Børsskog antoi ulos romaanin Aittiruto. Sarjan kolmasen osan titteli, minkä nyt annethaan ulos, oon Rauha.   

Arbeids- ja inkluderingsdepartementin lisärahatuki merkittee sitä ette kolmasen osan ulosantaminen oon täyðeksi rahoitettu. Ulosantamisheen oon kansa tullu rahhaa Norsk Kulturrådista, Finmarkun fylkinkomuunista, Kainun institutista ja Norsk-finsk kulturfondista.