Historisk arkiv

Enklere for russere å få arbeidstillatelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen ønsker mer kontakt over den norsk-russiske grensen. – Vi ønsker å stimulere til både økonomisk vekst og mellommenneskelig kontakt. Dette har stor betydning for utviklingen i nord, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Foto: BarentsObserver.com
Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen ved lanseringen av stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring. Foto: BarentsObserver.com

Regjeringens Nordområdestrategi følges opp med nye tiltak. Tiltakene retter seg særlig mot å bedre mobiliteten mellom Nord- Norge og Nordvest-Russland.  Forslagene innebærer blant annet:

  • Enklere for russere å få midlertidig arbeidstillatelse. Ufaglærte russere fra Barentsregionen skal kunne få tillatelse for inntil to år for arbeid i alle næringene i de tre nordligste fylkene, ikke bare i fiskeindustrien som i dag. Russere som ønsker å pendle til arbeid på norsk side, kan også få tillatelse ved deltidsarbeid. 

  • Det opprettes et informasjons- og saksbehandlingskontor for innvandrere i Kirkenes. Kontoret skal også gi informasjon og veiledning om visumforhold og andre regler. 

  • Gjennomgang av praksis med sikte på oppmyking av dokumentasjonskrav ved søknad om visum for russiske borgere og grensepassering ved Storskog igangsettes. 

  • Søkere fra Murmansk og Arkangels Oblast vil normalt kunne gis flerreisevisum når der har overholdt vilkårene for tidligere visum.

  • Regjeringen vil ta initiativ til en utredning av muligheten for å inngå avtale om grenseboerbevis.

  

Alle pressemeldinger om Stortingsmelding nr. 18 (2007-08) Arbeidsinnvandring:

Se også: